Αίτηση τακτικού μέλους

Required *

(Αν ναι, επισυνάψτε το παρακάτω ή στείλτε το µας µε φαξ.)

(Αν ναι, επισυνάψτε παρακάτω αντίγραφο πιστοποιητικού αναγνώρισης ή στείλτε το µε φαξ.)

Σημειώστε επίσης αν έχετε εκπαιδευτεί σε προφυλάξεις, οφέλη-αντενδείξεις και προσαρμογές-βοηθήματα αυτών.

 

Σημειώστε αν εκπαιδευτήκατε

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ


ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ


ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ


ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ


 

Έχω διαβάσει


το καταστατικό του συλλόγου και συµφωνώ µε τους σκοπούς του

τον Ηθικό Κώδικα και συµφωνώ να τηρώ τους κανονισµούς του και ζητώ να γίνω τακτικό μέλος