Αίτηση απλού μέλους

 

Έχω διαβάσει


το καταστατικό του συλλόγου και συµφωνώ µε τους σκοπούς του

τον Ηθικό Κώδικα και συµφωνώ να τηρώ τους κανονισµούς του και ζητώ να εγγραφώ σαν απλό µέλος