Πρόεδρος: Ελένη Κοσσυφίδου

Αντιπρόεδρος: Αλεξάνδρα Μάρα- Δημητρίου

Γραμματέας: Μαρία Πολυδώρου

Ταμίας: Αριστοτέλης Καραγκούνης

Έφορος δραστηριοτήτων: Μαρία Δεβολή

Mέλος: Σοφία Χατζηπαναγιώτου

Μέλος: Δερβίσης Παναγιώτης

Αναπληρωματικό μέλος: Μαρία Μαγκανάρη

Αναπληρωματικό μέλος: Καραμανής Δημήτρης